PDF چاپ ایمیل

من شهره مرجانی بجستانی دانش آموخته ی کارشناسی ارشد مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار از دانشگاه تربیت مدرس تهران هستم. مدرک کارشناسی ارشد خود را از این دانشگاه درسال ۱۳۸۰ دریافت کردم و از همان سال در مرکز اطلاعات، آمار و اموررایانه ای دانشگاه فردوسی مشهد مشغول به کار هستم.

همزمان با کار دردانشگاه فردوسی مشهد به مدت یک سال کارتدریس در دانشگاه پیام نور، دانشگاه امام حسین و درس برنامه نویسی دردانشکده ریاضی دانشگاه فردوسی را نیز عهده دار بودم.

شروع فعالیت من  در دانشگاه فردوسی مشهد با بازنویسی سایت اصلی دانشگاه به زبان php بود.پس از آن امور مربوط به مرکز آموزش های مجازی ، سیستم همایش ها و توسعه و طراحی وب سایت های سایر واحدهای دانشگاه را نیز عهده دار شدم.

درسال ۱۳۸۳ به عنوان مسول واحد آموزش و اطلاع رسانی معرفی شدم وتاکنون در این سمت بوده ام. پس از ایجاد مرکز مستقلی به نام مرکز آموزش های الکترونیک تنها  امورفنی و برنامه نویسی مربوط به این مرکز برعهده ی واحد ما قرار گرفته است.

در حال حاضر این واحد به سامانه های اطلاع رسانی تغییرنام داده است. و شرح وطایف آن شامل موارد زیر می باشد:

۱- طراحی و پشیتیانی از کلیه ی وب سایت های دانشگاه

۲-توسعه و پشتیبانی سیستم مدیریت همایش ها

۳-توسعه و پشتیبانی سیستم مدیریت مجلات

۴- طراحی و پشتیبانی از صفحات خانگی اعضای دانشگاه

۵-توسعه و پشتیبانی نرم افزارهای  مرکز آموزش های الکترونیک

۶- توسعه و پشتیبانی از پایگاه اشتراک دانش-پاد

۷-توسعه و پشتیبانی از سیستم مدیریت وبلاگ، سامانه ی دانش آموختگان، سامانه ی آگهی ها و ...

۸- نظارت و کنترل بر پروژه ارتقای رتبه ی وب دانشگاه در ربته بندی وبومتریک